Politika bezbednosti I zdravlja na radu


Najviše rukovodstvo ITRO-COOP smatra da su zdravlje i bezbednost od bitnog značaja za poslovanje i zato ih je integrisalo u ukupno poslovanje , obezbedilo neophodne resurse i obuke i prati i meri OH&S učinak.


Najviše rukovodstvo je privrženo stalnom poboljšanju OH&S učinka i OH&S sistema upravljanja.


Najviše rukovodstvo je svesno neizbežnih rizika koji proističu prilikom obavljanja redovnih radnih aktovnosti u okviru ITRO-COOP i zbog toga kontinualno sprovodi identifikaciju opasnosti , procenu rizika i kontrolu rizika.


Svi zaposleni u ITRO-COOP su privrženi prevenciji povreda i ugrožavanja zdravlja.


Zaposleni , ugovarači i posetioci imaju pravo da očekuju zdrave i bezbedne uslove rada, ali i obavezu da odgovornim ponašanjem daju doprinos da se ti uslovi ostvare.

Uvođenjem, preispitivanjem i stalnim poboljšanjem OH&S sistema upravljanja prema zahtevima standarda HOSAS 18001, ITRO-COOP želi da ostvari sledeće strateške ciljeve:


  1. Usaglašenost sa važećom OH&S regulativom i drugim internim i eksternim zahtevima

  2. Nulti nivo rizika za zaposlene , ugovarače i posetioce težeći ka nultom nivou povreda na radu, profesionalnih oboljenja i bolesti u vezi sa radom.