Rukovodstvo u ITRO-COOP opredeljeno je za neprekidno unapređenje sistema, upravljanja zaštitom životne sredine u skladu sa zahtevima standarda ISO14001:2004

Svi zaposleni u Itro-Coop su opredeljeni i deluju na sprečavanju i eliminisanju zagađivanja životne sredine i u tom cilju:

  • Identifikuju sve aspekte koji imaju ili mogu imati uticaj na životnu sredinu u cilju sprečavanja zagađenja životne sredine

  • Obavljaju svoje poslovne aktivnosti u skladu sa odgovarajućim zakonima, propisima i zahtevima zainteresovanih strana o zaštiti životne sredine

  • Definišu i sprovode pravila organizacije koja nisu predviđena zakonskim propisima, a u cilju poboljšanja sistema upravljanja zaštite životne sredine

  • Obučavaju se da preventivno deluju u sprečavanju zagađenja, štednji resursa i da stalno poboljšavaju sistem zaštite životne sredine

  • Štede resurse i energiju, smanjuju i eliminišu upotrebu štetnih materija i kontrolisano postupaju sa otpadom

  • Razmatraju mišljenja i sugestije svih zainteresovanih strana i preduzimati odgovarajuće mere u cilju unaprađenja zaštite životne sredine

  • Informišu poslovne partnere i druge zainteresovane strane o sopstvenom opredeljenju za zaštitu životne sredine