Itro-Coop svoj poslovni uspeh I dalji razvoj zasniva na proizvodima usaglašenim sa zahtevima korisnika, zahtevima propisa i tehničkih standarda.

Orijentacija i cilj Itro-Coop-a je da postane lider na tržištu Srbije u pogledu kvaliteta proizvoda.

Ovaj cilj Itro-Coop ostvaruje sprovođenjem i stalnim poboljšanjem sistema menadžmenta kvalitetom usaglašenog sa zahtevima standarda ISO 9001:2008 što obuhvata:

  • Utvrđivanje i upravljanje procesima koji doprinose zadovoljstvu korisnika i sprovođenje mera za povećanje zadovoljstva korisnika

  • Ostvarenje liderske uloge rukovodstva

  • Aktivno učešće zaposlenih u planiranju , sprovođenju i vrednovanju svih aktivnosti u procesima realizacije proizvoda i usluga

  • Identifikaciju, utvrđivanje i menadžment procesima i resursima koji su potrebni za sprovođenje , održavanje i stalno poboljšanje sistema menadžmenta kvalitetom

  • Stalnom poboljšanju kvaliteta proizvoda i usluga

  • Odlučivanje na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka

  • Razvijanju partnerskih odnosa sa isporučiocima i korisnicima

  • Stalnom modernizacijom opreme i obukom zaposlenih